iManage FileSite

iManage FileSite

Chuyên gia cuộc tham vấn cho luật pháp công ty khác và chuyên nghiệp vụ tổ chức
Người dùng đánh giá
4.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
Phiên bản mới nhất:
9.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
HP Autonomy iManage
Cái iManage giải pháp cung cấp
* Tốt nhất trong lớp Document Management System
* Tìm – đẳng cấp thế Giới IDOL tìm máy năng lượng cho DMS search
* Email quản lý
Autonomy iManage giúp luật sư và luật của công ty efficiently quản lý các vấn đề lifecycle, từ đầu tiên mở màn của một vấn đề qua cuối cùng khuynh hướng của nội dung của nó. Dễ-dùng và tốn-hiệu quả giải pháp giúp công ty nhân viên làm việc cùng nhau và chia thành vấn đề liên quan đến dung securely với cả đồng nghiệp và khách hàng. Hai-ba của AmLaw 100 luật của công ty và 70 của đỉnh 250 UK luật của công ty dùng Autonomy iManage giải pháp cũng như hàng ngàn cỡ trung bình và nhỏ luật của công ty.
Thông tin được cập nhật vào: